Haal plezier uit het leven

Ik ben de liefdevolle uitnodiging voor jouw kern om zich te laten zien.

Ruby Rosa D’souza

Zoals de hele kosmos dat doet maak jij ook een evolutie door. Je loopt verschillende bewustzijnslagen door waarin je steeds de wereld om je heen probeert te begrijpen en je past je voortdurend aan om te kunnen navigeren door dit leven. Je levenservaringen vormen je, welke eigenschappen de liefde en erkenning van anderen verdienen en welke niet.

Maar er komt een tijd in je leven waarin je voelt dat je aangepaste zelf het water bij de wijn was. Het water scheiden van de wijn betekent het destilleren van je aangepaste zelf en je authentieke zelf. Je laat achter je wat niet meer dienend is en stapt in jouw eigen unieke kracht.

Jouw hart is het licht in deze wereld. Verberg hem niet achter je aangeleerde zelf.

Ruby Rosa D’souza

Verhelderen;
oprecht, zonder oordeel
luisteren: zodat je het gesprek
kunt aangaan met een open blik

Luisteren en oprecht luisteren zijn 2 verschillende dingen, vaak luister je naar je eigen interpretatie van wat de ander zegt. Je luistert om op te lossen, om te verzachten of om je eigen punt te maken. Dit gebeurt heel onbewust. Doordat ik mezelf leeg maak, of de ruimte bewaak, hebben we het gesprek waarin de kern van de ander zich veilig kan laten zien. Dit zorgt voor bewustwording van die plek in jezelf die authentiek en betrouwbaar is vanuit een diep weten. Hiermee verhelder ik.

verbinden;
Als mensen zijn we allemaal
gelijk, onze levenservaringen
brengen ongelijkheid. 

Als mensen zijn we allemaal gelijk, onze levenservaringen brengen ongelijkheid. Het leven van de ene persoon kan heel treffend op het leven van een ander persoon lijken maar nooit zijn 2 levenservaringen gelijk. Op dat punt kunnen we enkel zeggen dat wat ons verbindt is dat we allemaal een levensweg aan het bewandelen zijn. Voor jouw levenspad heb ik respect, ben ik empathisch, kan ik spiegelen, reflecteren en samen kwetsbaar zijn. Hier ontstaat de eerste verbinding die ik maak. In je levensverhaal zit ook altijd een kracht die als een rode draad door je leven loopt. Ik zie die kracht, die kern en vanuit die verbinding gaan we samen ontdekken wat die kracht voor dieper weten heeft en wat voor potentie erin zin.

Plezier uit het leven halen
Vrijheid;
De vrijheid zit in 
de keuze die je hebt

Als je je bewust bent van je kern en je bent je bewust van je belemmerende overtuigingen kun je steeds de keuze maken, stap ik erin (in de systemen) of blijf ik vrij. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee maar ook een zekere lichtheid. Verantwoordelijkheid omdat je zelf de bewuste keuze kunt maken maar ook lichtheid omdat je elk moment opnieuw de keuze kunt maken tussen je authentieke zelf en je aanpassingsvermogen. Je bewustzijn is vergroot.

Ondanks al je inspanning om open en liefdevol te zijn kun je een ander alleen ontmoeten zo goed als je jezelf ontmoet hebt.

Ruby Rosa D’souza

Buitenfoto Ruby Rosa D’souza