Ruby blaaskus foto

Can you remember who you were before the world told you who you should be?

Ruby Rosa D’souza

Misschien komt er een moment in je leven. Waarin je je afvraagt, dit leven, kan dat ook anders? Een moment waarin je je afvraagt of de gedachten die je hebt, je kennis, je morele compas, je aannames, wel kloppend voor je zijn. Of je handelen en denken wel in lijn zijn met wie je in werkelijkheid bent. Misschien komt er wel een punt in je leven dat je besluit, ik wil het anders. Ik weet beter.

Dan wil ik met jou kijken naar wat troebel is, om het helder te maken. Om richting te bepalen en je eigen flow te herkennen vanuit jouw authentieke zelf. Dan daag ik je uit verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen verhaal en nodig ik je uit weer te verbinden met wie je in werkelijkheid bent.

UnTame

the monkey

8 sessies

Innerlijke vrijheid is vrij blijven van wie je denkt dat je bent, van datgene wat je in werkelijkheid juist niet bent. 

Ik wil je uitnodigen je te verbinden met de bron van wie je bent, met je kern zodat je de helderheid ervaart om te kunnen ontspannen. Vanuit die ontspanning en helderheid gaat er iets "AAN" in jezelf. Iets wat je misschien vergeten was, of verstopt is geweest. Maar dat 'iets' is er altijd geweest, het is groter dan je gedachten, het is je levensenergie, het vonkje dat JOU is en altijd JOU is geweest.

Wie ben je daar? en wat weet je daar? En wat heb je te doen om die levensenergie weer te laten stromen?

EVOLVE

the monkey

8 sessies

THE MORE YOU EVOLVE, THE MORE PURELY YOU KNOW YOURSELF AS THE Creator. - B. Massaro

Je innerlijke wereld afstemmen op wat je aan de buitenkant wil ervaren is de sleutel tot een authentiek leven waarbij je buitenwereld een afspiegeling is van je binnenwereld. Je krijgt meer van dat wat je bent.

We werken met het concept van vrije wil, jij KAN met jouw WIL, gedachten met lagere frequenties die niet afgestemd zijn op wie je werkelijk bent ombuigen naar hogere frequenties gevoed door liefde, vertrouwen en allignment met je authentieke zelf.

Wat is het in jouw ZELF dat wil leven maar nu nog klein gehouden wordt?

unleash

your inner monkey

live event

Het is een universeel verhaal over een persoonlijke ervaring. In deze inspirerende groepssessie gaan we herinneren dat we meer zijn dan de som van onze ervaringen, dat er in jezelf 'iets' is wat ondanks alles, ALTIJD is blijven staan. We gaan ons verbinden met ons eigen verhaal, onze persoonlijke evolutie en onze kern.

Het verhaal

Achter Monkeysmind

De naam Monkeysmind is voor mij geboren uit de evolutieleer en spiritualiteit. 

De evolutieleer leert ons dat wij als mensen een lang proces hebben doorgemaakt om te zijn wie we nu zijn. Niet alleen onze fysieke verschijning maar ook onze gedachten zijn het product van leren en aanpassen. Om te kunnen overleven in deze wereld passen we ons continue aan en gaandeweg vormen we onze gedachten en aannames oftewel ons bewustzijn over onze leefwereld.

Spiritualiteit leert ons dat er iets in ons bestaat dat niet door dit proces van leren en aanpassen gaat, maar gewoon is, zonder iets te moeten worden. We noemen dit je kern, je levensenergie, je ziel of iets anders dat enig eeuwigheidsbesef heeft. Spiritualiteit met haar 2 stromingen; zelfrealisatie en verlichting hebben op hun beurt evolutie van het bewustzijn nodig om het leven volledig te ervaren.

Monkeysmind is dus tweeledig, Enerzijds zijn het de gedachten in je hoofd, die als kleine aapjes van tak naar tak springen. Deze aapjes gevoed met hun kennis, van generatie op generatie, van systemen, culturen en ervaringen door eeuwen van evolutie zijn nog steeds bezig met hun evolutionaire doel: overleven. Anderzijds is Monkeysmind je kern, je diepe weten, je levensenergie die door middel van energie verbonden is met de hele evolutie. Deze is het leven zelf. 

Het scheiden van deze 2 ‘aapjes’, dus je aangepaste zelf en je ware zelf doe je door alle lagen van je eigen evolutie te bekijken en te zien waar je hebt aangepast en waar je authentieke levensenergie is blijven staan.

Bij Ruby heb ik niet alleen een luisterend oor maar ook veel nieuwe inzichten gekregen. Ze heeft me geleerd om diep in mijzelf te kijken en te luisteren naar mijn kern

liz

Leesfoto van Ruby Rosa D’souza

Er is altijd de keuze tussen liefde en angst. Ik geloof dat wanneer je de systemen in je wereld gaat doorzien, angst geen grip meer op je heeft, liefde is dan wat er overblijft.

Ruby Rosa D’souza