Oktober '23

de heilige revolutie

De heilige revolutie is een proces van transformatie. Het is een proces van het omarmen van onze schaduwkanten, van het integreren van licht en donker in onszelf.

1696508016865

In de oude Indiase filosofie wordt de goddelijke essentie van het universum aangeduid met het woord "tat tvam asi", wat betekent "dat ben jij". Deze uitspraak benadrukt de eenheid van alle dingen, het licht en het donker, het mannelijke en het vrouwelijke.

In de vrouwelijke natuur zijn beide polariteiten aanwezig. De vrouw is zowel zacht en liefdevol als krachtig en assertief. Ze is zowel moeder als priesteres. Ze is zowel het licht als de schaduw.

In de loop van de geschiedenis zijn delen van de vrouwelijke natuur verketterd en onderdrukt. Vrouwen werden gedwongen om zich te conformeren aan de normen van de mannelijke wereld. Ze werden gereduceerd tot hun rol als moeder en huisvrouw. Hun seksualiteit werd gedemoniseerd.

Dit onderdrukken van de vrouwelijke natuur heeft een diepe impact gehad op de samenleving. Het heeft geleid tot een disbalans tussen licht en donker, mannelijk en vrouwelijk.

De heilige revolutie is een proces van heling van deze disbalans. Het is een proces van het bevrijden van de onderdrukte aspecten van de vrouwelijke natuur.

Dit proces is niet eenvoudig. Het vereist dat we onszelf onder ogen zien, dat we onze schaduwkanten omarmen. Het vereist dat we leren omgaan met onze angsten en onze pijn.

Maar het is een proces dat de moeite waard is. Want als we het met succes doorlopen, zullen we een meer complete en ware versie van onszelf worden.

De heilige revolutie is ook een proces van transformatie van de wereld. Als we onze eigen schaduwkanten omarmen, zullen we ook in staat zijn om de schaduwkanten van de wereld te zien en te helen.

We kunnen de wereld veranderen door onszelf te veranderen.

"Wie naar buiten kijkt, ziet alleen de oppervlakte. Wie naar binnen kijkt, ziet de eeuwigheid." -  Laozi

- Ruby x -

Aanmelden voor nieuwsbrief