mei

evolve the monkey

De wereld is in evolutie, de mensheid is in evolutie en ook jij bent in evolutie. Dit is een universeel verhaal over een persoonlijke ervaring.

Denk vooral aan jezelf

De evolutietheorie laat ons zien dat we aan het overleven zijn. Dat we allemaal ontstaan zijn uit dezelfde bron van energie en vanaf het moment van ontstaan aan het aanpassen zijn geweest met als doel: het overleven van onze soort. En in dat overleven en aanpassen zijn we steeds verder verwijderd geraakt van onze energiebron, van onze unieke kracht. 

De grootste evolutionaire stappen die we maken in een enkel mensenleven zijn op bewustzijnsniveau. Van ons eerste bewustzijnsniveau die over overleven gaat, tot het tweede die over veiligheid gaat, gevolgd door bewustzijnsniveaus die onze overtuigingen voortbrengen over gezien en gehoord mogen worden, de systemen waarin we leven, successen en relaties met andere mensen zijn we ons constant aan het aanpassen met behulp van ons overlevingsstrategie. 

En toch, als je in de ogen van de ene baby kijkt, zie je nooit hetzelfde in de ogen van een andere baby. Elk “aapje” is geboren met iets unieks, iets eigens. Een levensenergie, of kern en die levensenergie of kern zal op enig moment in ieders leven aan de bel trekken. Waarom? Omdat het je authentieke zelf is, die klaar is met overleven en wil gaan leven.

Het wil vrij zijn, vrij om keuzes te maken, om vanuit die kern te leven, werken, opvoeden. Het is klaar met het doorgeven van pijn die vanuit generatie op generatie doorgeven is. Met informatie over hoe het hoort, hoe je moet zijn en hoe je moet handelen en denken. 

Eenmaal bewust van je kern, is het nagenoeg onmogelijk je onbewust te worden van je kern. Je zult alle aspecten van je leven willen afstemmen op dat innerlijke verlangen van je kern om te gaan leven. En precies dat, wordt de grote evolutionaire stap, vanuit overleven naar leven. Naar een leven afgestemd op onze natuurlijke staat, op de kosmos en de natuurlijke weg van energie.

Met afgestemde frequentie gaan kijken wat er mogelijk is, waar je JA tegen mag zeggen, om flow en speelsheid in het leven te ervaren en uiteindelijk het leven te kunnen leiden die precies afgestemd is op jouw unieke frequentie.

- Ruby x -